Thứ Hạng Tên Tài Khoản Bạc Đã Nạp
1 dangh*** 4,000,000
2 tokik*** 3,600,000
3 hando*** 2,020,000
4 thang*** 2,000,000
5 hoang*** 2,000,000
6 trung*** 2,000,000
7 nguho*** 1,100,000
8 hieus*** 1,020,000
9 thien*** 1,000,000
10 tuand*** 1,000,000