Tải Games

Bảng Xếp Hạng

Kích Hoạt huy hiệu Fan Cứng Fan Cứng Thiên Long Ngạo Thế

Kích Hoạt huy hiệu Fan Cứng Fan Cứng Thiên Long Ngạo Thế
Các vị bằng hữu đạt được fan cứng của fanpage hàng tuần sẽ nhận được các code giá trị
| tương tác với fanpage bằng cách like share comment các bài viết để hệ thống facebook xét duyêt tự động cấp huy hiệu |
GiftCode Vip sẽ phát dành cho các bằng hữu đã đạt huy hiệu Fan cứng
******************************************************
1 Hồng Bảo Thạch Cấp 4
6 Sơ Cấp Bảo Thạch Hợp Thành Phù
1 Cao Cấp Bảo Thạch Hợp Thành Phù
1 Phiếu 200v Không khóa
40 Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa
40 Kim Cương Sa
1 Trứng chân thú
1 Áo Thời Trang
1 Thú Cưỡi
Các bằng hữu hãy tham gia để nhạn code vip
20h 05/06 Server Ngạo Thế sẽ chính thức khai mở đưa các bằng hữu tìm lại Ký Ức Thiên Long ❤
==================================================
Nhóm thảo luận: FB.com/groups/4157977130930161